Mwongozo wa Uombaji  na utoaji wa leseni kwenye vyama vya ushirika wa Akiba na Mikopo (SACCOS)

CLICK HERE TO DOWNLOAD SACCOS LICENCE APPLICATION GUIDELINE